Share |

Asiakasprojektejammeright_buttons.jpg

Suurin osa asiakkaistamme on suuria, pohjoismaisia ja/tai kansainvälisiä teollisuusyrityksiä, joita olemme saaneet auttaa heidän online- ja mobiiliprojektinsa laittamisessa palvelemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Asiakaprojektimme ovat käsittäneet mm.

  • Online- ja mobiilikanavien sisällönhallinta ja julkaisu
  • Online hallintomallin luominen (intra, inter, extra ja E-business)
  • Online vision ja strategia luominen ja jalkauttaminen
  • Yhtenäisen yritysbrandin toteuttaminen online-kanavassa
  • Yrityksen myynnin tuen prosessien toteuttaminen ja myyntikontaktien luominen uusissa kanavissa
  • Yrityksen sisäisen tiimityksen, prosessien ja ulkoistuksen konsultointi
  • Online- ja mobiilikanavien palvelujen ja prosessien tehostaminen
  • Online - alustan arvionti ja suositus
  • Palveluntoimittajan evaluointi ja suositus (RFQ, RFI ja RFP)
  • Sisällön migrointi eri lähteistä yhdelle alustalle

Prisma on myös menestyksekkäästi johtanut asiakkaan liiketoiminnalle kriittisiä sovelluskehitysprojekteja.

Tiedämme yli 80 läpiviedyn projektin perusteella, että tekniset ratkaisut näyttelevät vain pientä osaa projektin menestyksessä. Suuri osa investoinnin onnistumisesta on peräisin aktiivisesta projektijohtamisesta, hyvästä muutoksenhallinnasta, tehokkaasta viestinnästä ja siitä, miten hyvin projektin sponsorit sekä itse projektiryhmä on sitoutunut projektiin ja sen tuotoksiin.

Lisätietoa: Tutustu asiakasreferensseihimme tai ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.