Share |

Toimittajavalintaright_pen.jpg

Miksi apua toimittajavalintaan?

Prisma Consulting evaluoi sovellus-, palvelu- ja teknologiatoimittajia useita kertoja vuodessa kymmenien eri kriteerien ja asiakastarpeiden perusteella. Tunnemme siksi hyvin markkinoilla olevat konsultit sekä teknologiatoimittajat. Prisma Consulting auttaa yrityksiä löytämään parhaiten yrityksen liiketoimintatavoitteisiin sopivat ratkaisut ja kumppanit sekä tiimit.

Osaavan tiimin löytäminen ja rakentaminen on haastava tehtävä

Informaatio- ja viestintäteknologian markkinat kehittyvät niin nopeasti, että osaamista, taitoja ja resursseja tulee päivittää jatkuvasti. On haastavaa rakentaa tiimi, jolla on yhteistyökokemusta, tarpeelliset taidot ja aikaa projektille. Meidän tehtävämme on evaluoida ja suositella tämän tyyppisiä asiantuntijatiimejä asiakkaidemme projekteihin.

Oikea resursointi on avain menestykseen

Yksi tärkeimmistä projektin vaiheista on hankintaprosessi. Tässä vaiheessa projektin kustannusrakenne määritellään ja lyödään lukkoon sovellus- ja teknologiatoimittajien kanssa. Tässä vaiheessa sovittaviin asioihin kuuluvat mm. projektitiimin kokoonpano, tiimin osaaminen, roolit, raportointi- ja päätöksentekomallit, aikataulu ja muutoksenhallinta, sopimusehdot sekä hinnat.


Riskienhallinta on tärkeä osa toimittajavalintaa

Yksi toimittajavalinnan tavoitteista on minimoida riski, joka aiheutuu toimittajiin sitoutumisesta sekä maksimoida projektisuunnitelman mukainen tulostavoite. Suositeltava toimittaja valitaan aina projektin vaatimusten perusteella.

Huolellisella toimittajavalinnalla palvelut eivät tule markkinahintoja kalliimmiksi

Sovimme asiakkaamme kanssa yhdessä toimittajaevaluoinnissa käytettävät kriteerit ja prosessit. Kokemuksemme varmistaa myös, että sopimusehdot ja hinnat ovat asiakkaallemme mahdollisimman edulliset.
Toimittajavalinnan tehtävät
Tyypillisesti toimittajavalintavaiheeseen kuuluu mm. seuraavia tehtäviä:

 • Projektimäärittely (PDD)
 • Toimittajaevaluoinnin kriteerien määrittely ja valinta
 • Kaupallisen ja teknisen dokumentoinnin valmistelu
 • RFP-dokumentaation valmistelu
 • Toimittajien tunnistaminen, tapaaminen ja briefaus
 • Ehdotusten ja RFP:iden analysointi
 • Toimittajaesittely (road show)
 • Toimittajien analysointi, vertailu ja suositukset
 • Sopimusehtojen neuvottelu toimittajan kanssa
 • Toimittajasopimus
 • Projektisuunnitelma, PSD