Share |

Projektinvalmistelupalvelutimages_2.jpg

Olennaista on projektin rakenne

Jokaisen online- tai mobiiliprojektin tulisi olla huolellisesti valmisteltu ja suunniteltu ennen kuin toimittajasopimuksia allekirjoitetaan ja tuotanton osuus projektista aloitetaan. Riskienhallinnan ja tavoitteiden näkökulmasta projektilla tulee olla selkeä rakenne.

Kokemuksemme on osoittanut, että on syytä keskittyä kahteen asiaan:

  • Projektin sisältöön, "scope"
  • Projektin rakenteeseen ja ohjaukseen
  • Projektin tehtävien ja niiden vaatimien henkilötyömäärien rakenteeseen ja
  • keneltä työ ostetaan


Projektinvalmistelupalvelumme takaavat onnistuneen lopputuloksen

Autamme asiakkaitamme jaottelemaan online- ja mobiiliprojekteja tarkasti määriteltyihin osiin, kuten päätöksentekopisteisiin ja aliprojekteihin sekä määrittelemään projektille rakenne ja resurssienhankintamalli. Neuvomme myös, miten asiakkaamme tulisi järjestää projektin viestintä esimerkiksi yritysjohtoa ja potentiaalisia toimittajia varten.

Valmistelutyöhön kuuluu tyypillisesti seuraavia vaiheita:

  • Tilanneraportin määrittely ja esittely
  • Projektin laajuuden, rakenteen ja aikataulun määrittely
  • Hankintatoiminnan konseptien suunnittelu ja määrittely
  • Hankintaan liittyvän dokumentaation laadinta ja muu hankinnan valmistelutyö
  • Sisäisten ja ulkoisten tiimien suunnittelu ja kiinnitys.


Lisätietoa

Jarmo Kinnula
puh. +358 40 549 3219
etunimi.sukunimi@prismaconsulting.fi